تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

فایل دامپ سامسونگ GT-I9060Iشناسه محصول: 1016205
موجود

فایل دامپ سامسونگ GT-I9060I

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان


فایل دامپ سامسونگ GT-I9060I

فایل دامپ سامسونگ GT-I9060I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل دامپ تست شده ی سامسونگ GT-I9060Iجهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

 

 

---------- eMMC Device Information ----------
EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFEF8E40400C
EMMC CID : 150100514E5730304D00A439FA2122F4
EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 02/2015 Rev.0x0
EMMC NAME: QNW00M , S/N: 2755263009
EMMC NAME (HEX): 514E5730304D00
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7456 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 512 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.7 (MMC 5.0)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x08] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x08.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
---------------------------------------------
Backup saved: QNW00M_2755263009_20160731_1651.extcsd
Searching for partition tables...
Detected GPT over MBR...
Warning: Header Size = 512 (expected 92)
Medium UUID: 52444E41-494F-2044-4D4D-43204449534B
Warning: Entries Count = 128
MMCBLK0P0 (SBOOT) Range: [0X400000,0X5FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P1 (SBOOT2) Range: [0X600000,0X7FFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P2 (WFIXNV1) Range: [0X800000,0X8FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P3 (WFIXNV2) Range: [0X900000,0X9FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P4 (TDFIXNV1) Range: [0XA00000,0XAFFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P5 (TDFIXNV2) Range: [0XB00000,0XBFFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P6 (WDSP) Range: [0XC00000,0XFFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P7 (MODEM) Range: [0X1000000,0X17FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P8 (MODEM2) Range: [0X1800000,0X1FFFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P9 (TDDSP) Range: [0X2000000,0X23FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P10 (FOTA_SIG) Range: [0X2400000,0X24FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P11 (WRUNTIMENV1) Range: [0X2500000,0X25FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P12 (WRUNTIMENV2) Range: [0X2600000,0X26FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P13 (TDRUNTIMENV1) Range: [0X2700000,0X27FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P14 (TDRUNTIMENV2) Range: [0X2800000,0X28FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P15 (PARAM) Range: [0X2900000,0X2AFFE00] ,Len: 200000
MMCBLK0P16 (EFS) Range: [0X2B00000,0X3EFFE00] ,Len: 1400000
MMCBLK0P17 (PRODNV) Range: [0X3F00000,0X43FFE00] ,Len: 500000
MMCBLK0P18 (RESERVED2) Range: [0X4400000,0X44FFE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P19 (KERNEL) Range: [0X4500000,0X54FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P20 (RECOVERY) Range: [0X5500000,0X64FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P21 (CSC) Range: [0X6500000,0X12CFFE00] ,Len: C800000
MMCBLK0P22 (SYSTEM) Range: [0X12D00000,0X5DCFFE00] ,Len: 4B000000
MMCBLK0P23 (HIDDEN) Range: [0X5DD00000,0X65CFFE00] ,Len: 8000000
MMCBLK0P24 (USERDATA) Range: [0X65D00000,0X1D10FFE00] ,Len: 16B400000
Done...Presets has been updated...

Done.

  

                                       فلش تبلت چینی    توجه:قابل رایت با انواع پروگرمر هارد شامل EASY JITAG-UFIو....

فلش تبلت چینیتوجه:حجم دامپ512MB می باشدوحجم فایل جهت دانلود120MBمیباشد 

فلش تبلت چینیتوجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

فلش تبلت چینیتوجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>


دامپ (lg-k520(lg-stylus2شناسه محصول: 1016200
موجود

دامپ (lg-k520(lg-stylus2

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان


دامپ (lg-k520(lg-stylus2

دامپ (lg-k520(lg-stylus2

 

 

 

 

 

 

 

درود 

فایل دامپ تست شده ی (lg-k520(lg-stylus2 جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

---  eMMC Device Information   ----    

 Init bus...
VCC: 3.3 V, VCCQ: 3.0 V
Bus: 8 bit (HS SDR 52MHz)
Access mode: sector mode
Power supply: dual-voltage (1.70-1.95V, 2.7-3.6V)
Card/BGA: BGA (Discrete embedded) - High density MMC
Manufacturer ID: 0x90 (SK Hynix)
Product name: HAG4a2 (0x484147346132), rev: 0xA4, serial number: 0x108BDC4B
Manufacturing date: دسامبر 2016
CID: 90014A48 41473461 32A4108B DC4BC382
CSD: D0270132 8F5903FF FFFFFFE7 8A400016
EXT_CSD revision: 1.8 (MMC v5.1)
Partition info:
Boot1: 4096 KiB
Boot2: 4096 KiB
RPMB: 4096 KiB
User area: 14.68 GiB(15,762,194,432 bytes)
Cache size: 1 MiB
Hardware reset function: 1
Partition configuration: 0x00
No boot acknowledge is sent (default)
Device is not boot-enabled (default)
Partitioning support: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced technological features
Device partitioning possible
Boot configuration protection: 0x00
Boot bus conditions: 0x00
Boot area write protection: 0x00
Power-on write protection: possible
Permanent write protection: possible
Lock status: not locked
User area write protection: 0x10
Password protection features: enabled
Power-on write protection: possible
Permanent write protection: not possible
Lock status: not locked
EXT_CSD backup saved to "\\%BACKUPS%\HAG4a2_108BDC4B.ext_csd"
ANDROID System Info:
platform: msm8916, cpu abi: armeabi-v7a
manufacturer: LGE
board: msm8916, name: ph1_global_com
brand: lge, model: LG-K520
build id: NRD90U, version: 7.0 Nougat (K52020q)
build description: ph1_global_com-user 7.0 NRD90U 1736219340d22 release-keys
Internal storage: 10.74 GiB
crypto state: unencrypted

توجه:ورژن اندروید دامپ 7.0میباشد

توجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>


فایل دامپ سامسونگ sm-a600fnشناسه محصول: 1016113
موجود

فایل دامپ سامسونگ sm-a600fn

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان


فایل دامپ سامسونگ sm-a600fn

فایل دامپ سامسونگ sm-a600fn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل دامپ تست شده یSAMSUNG sm-a600fn جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

 


VCC: 2.8 V, VCCQ: 1.8 V
Bus: 8 bit (HS SDR 48MHz)
Access mode: sector mode
Power supply: dual-voltage (1.70-1.95V, 2.7-3.6V)
Card/BGA: BGA (Discrete embedded) - High density MMC
Manufacturer ID: 0x15 (Samsung)
Product name: BJTD4R (0x424a54443452), rev: 0x00, serial number: 0x1D128C87
Manufacturing date: Nov 2018
CID: 000000000000000000000000000000000
CSD: D0270132 0F5903FF F6DBFFEF 8E406068
Permanent write protection enabled
EXT_CSD revision: 1.8 (MMC v5.1)
Partition info:
Boot1: 4096 KiB
Boot2: 4096 KiB
RPMB: 16384 KiB
: 29.12 GiB(31,268,536,320 bytes)
Cache size: 64 MiB
Partition configuration: 000
Boot acknowledge is sent during the boot operation
Boot partition 000is enabled for boot
Partitioning support: 0000
Device support partitioning feature
Device can have enhanced technological features
Device partitioning possible
Boot configuration protection: 0x00
Boot bus conditions: 0x01
Bus width: x4 (sdr/ddr), boot mode: sdr(default), reset bus width to x1 sdr(default)
Boot area write protection: 0x00
Power-on write protection: possible
Permanent write protection: possible
Lock status: not locked
User area write protection: 0x10
Password protection features: enabled
Power-on write protection: possible
Permanent write protection: not possible
Lock status: not locked
ANDROID System Info:
platform: exynos5, cpu abi: armeabi-v7a
manufacturer: samsung
board: universal7870, name: a6ltexx
brand: samsung, model: SM-A600FN
build id: PPR1.180610.011, version: 4.4.2 Lollipop (PPR1.180610.011.A600FNXXU3BSD2)
build description: a6ltexx-user 9 PPR1.180610.011 A600FNXXU3BSD2 release-keys
crypto state: encrypted?
 

توجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

 

 


فول دامپ هواوی y625-u32شناسه محصول: 1013388
موجود

فول دامپ هواوی y625-u32

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان


فول دامپ هواوی y625-u32

فول دامپ  هواوی y625-u32

 

 

 

 

 

 

 

فول دامپ تست شده ی هواوی y625-u32 جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

 

Init bus...
VCC: 3.3 V, VCCQ: 3.0 V
Bus: 8 bit (HS SDR 52MHz)
Access mode: sector mode
Power supply: dual-voltage (1.70-1.95V, 2.7-3.6V)
Card/BGA: BGA (Discrete embedded) - High density MMC
Manufacturer ID: 0x15 (Samsung)
Product name: K7U00M (0x4b375530304d), rev: 0x08, serial number: 0x5100D41D
Manufacturing date: Jun 2014
CID: 1501004B 37553030 4D085100 D41D6154
CSD: D0270132 0F5903FF F6DBFFE1 8E404028
EXT_CSD revision: 1.5 (MMC v4.41) 
Partition info:
Boot1: 4096 KiB
Boot2: 4096 KiB
RPMB: 1024 KiB
User area: 7.28 GiB(7,818,182,656 bytes)
Partition configuration: 0x38
No boot acknowledge is sent (default)
User area is enabled for boot
Partitioning support: 0x03
Device support partitioning feature
Device can have enhanced technological features
Device partitioning possible
Boot configuration protection: 0x00
Boot bus conditions: 0x00
Boot area write protection: 0x00
Power-on write protection: possible
Permanent write protection: possible
Lock status: not locked
User area write protection: 0x50
Password protection features: enabled 
Power-on write protection: possible
Permanent write protection: not possible
Lock status: not locked
ANDROID System Info:
platform: msm8610, cpu abi: armeabi-v7a
manufacturer: HUAWEI
board: Y625-U51, name: Y625-U51
brand: HUAWEI, model: HUAWEI Y625-U32
build id: HUAWEIY625-U51, version: 4.4.2 Lollipop (Y625-U51V100R001C577B101)
build description: 8212-user 4.4.2 HUAWEIY625-U51 C577B101 ota-rel-keys,release-keys

Internal storage: 1.98 GiB
crypto state: unencrypted

  

 

توجه:قابل رایت با انواع پروگرمر هارد شامل EASY JITAG-UFIو....

توجه:باتوجه به فول دامپ بودن دامپ مورد نظر احتیاجی به رایت رام بر روی گوشی نمیباشد و پس از رایت دامپ گوشی کاملا بالا می آید .

توجه:ورژن اندروید دامپ 4.4.2میباشد

توجه:حجم دامپ4GB می باشدوحجم فایل جهت دانلود733MB میباشد 

توجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09138080207

تلگرام:t.me/Daivid1990

 

 


فول دامپ تبلت هواووی s7-721uشناسه محصول: 1012863
موجود

فول دامپ تبلت هواووی s7-721u

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان


فول دامپ تبلت هواووی s7-721u

فول دامپ تبلت  هواووی s7-721u

 

 

 

 

 

 

 

فول دامپ تست شده ی  تبلت هواوی s7-721uجهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

              ------------- eMMC Device Information ---------                                 


EMMC CID : 1501004B385530304D08126BC221C002
EMMC CSD : D02701320F5903FFF6DBFFFF96404002
EMMC Manufacturer ID: 0015 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 12/2013 Rev.0x8
EMMC NAME: K8U00M , S/N: 309051937
EMMC NAME (HEX): 4B385530304D00
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 14910 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 2048 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 2048 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x38.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00       

                                       

 

توجه:پسوور فایل beststore.sellfile.ir میباشد:توجه

توجه:حجم دامپ8GB می باشدوحجم فایل جهت دانلود686 مگابایت میباشد 

توجه:با توجه به اینکه این دامپ کامل می باشد پس رایت این دامپ بر روی هارد مورد نظر تبلت به طور کامل بالا می اید و نیازی به زدن فایل نمیباشد.

توجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09138080207

تلگرام:t.me/Daivid1990


دامپ huawei g510-0010شناسه محصول: 1010661
موجود

دامپ huawei g510-0010

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان


دامپ huawei g510-0010

دامپ huawei g510-0010

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل دامپ تست شده ی huawei g510-0010 جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1rom2-rom3extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

 

توجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09139339679

تلگرام:t.me/Daivid1990

 


فول دامپ g730-u10-u30شناسه محصول: 1010637
موجود

فول دامپ g730-u10-u30

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان


فول دامپ g730-u10-u30

فول دامپ g730-u10-u30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فول دامپ تست شده ی huawei g730-u10-u30 با پردازنده ی کوالکام جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1rom2-rom3extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

 

                     ---------- eMMC Device Information ----                                             

                                                                                 
EMMC CID : 90014A4834473164048604A21B955172
EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFE78A4040E2
EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
EMMC Date: 05/2014 Rev.0x86
EMMC NAME: H4G1d , S/N: 77732757
EMMC NAME (HEX): 48344731642000
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3696 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 2048 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 2048 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 2048 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
EMMC Password Locked: No
Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x38.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00000000]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x03
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
--------------------------------------------- 

توجه:آموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:این دامپ مخصوص g730-u10-u30با پردزندهی qualcomمیباشد 

توچه:باتوجه به فول دامپ بودن دامپ مورد نظر احتیاجی به رایت رام بر روی گوشی نمیباشد و پس از رایت دامپ گوشی کاملا بالا می آید .

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09139339679

تلگرام:t.me/Daivid1990

 


فایل دامپ samsung gt-i9305شناسه محصول: 1010576
موجود

فایل دامپ samsung gt-i9305

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان


فایل دامپ samsung gt-i9305

فایل دامپ samsung gt-i9305

 

 

 

 

 

 

 

فایل دامپ تست شده ی samsung gt-i9305  جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1rom2-rom3extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

توجه:آموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09138080207

تلگرام:t.me/Daivid1990

 


فایل دامپ هوواوی G620-UL01شناسه محصول: 1010468
موجود

فایل دامپ هوواوی G620-UL01

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان


فایل دامپ هوواوی G620-UL01

فایل دامپ هوواوی G620-UL01

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل دامپ تست شده ی huawei G620-UL01 جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1rom2-rom3extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

 

                     ---------- eMMC Device Information ----                                             

Z3X EasyJtag Software ver. 2.0.8.0
Loading eMMC Addon Firmware... IO: 3300 mV
Box S/N: 1400501641384DBA, ,FW Ver.: 01.52
CMD Pullup Level:1247 mV
CMD Active Level:1608 mV
HiPower™ mode is ON!
eMMC Device Information
EMMC CID : 90014A4834473164040301210E7E417A
EMMC CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D2
EMMC Manufacturer ID: 0090 , OEM ID: 014A
EMMC Date: 04/2014 Rev.0x3
EMMC NAME: H4G1d , S/N: 18943614
EMMC NAME (HEX): 48344731642000
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 3728 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 4096 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 4096 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 4096 kB
EMMC Permanent Write Protection: No
EMMC Temporary Write Protection: No
Extended CSD rev 1.6 (MMC 4.5)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x38] Boot from:ROM1 (Main User Area)
Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x38.
H/W reset function [RST_N_FUNCTION]: 0x00
High-capacity W protect group size [HC_WP_GRP_SIZE: 0x00]
Partitioning Support [PARTITIONING_SUPPORT]: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced tech.
Partitioning Setting [PARTITION_SETTING_COMPLETED]: 0x00
Backup saved: H4G1d _ 18943614_20160421_1745.extcsd
Searching for partition tables...
Detected GPT over MBR...
Medium UUID: 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
Warning: Entries Count = 28
MMCBLK0P0 (SBL1) Range: [0X4400,0X84200] ,Len: 80000
MMCBLK0P1 (SDI) Range: [0X84400,0X8C200] ,Len: 8000
MMCBLK0P2 (DDR) Range: [0X400000,0X407E00] ,Len: 8000
MMCBLK0P3 (RPM) Range: [0X800000,0X87CE00] ,Len: 7D000
MMCBLK0P4 (TZ) Range: [0X87D000,0X8F9E00] ,Len: 7D000
MMCBLK0P5 (ABOOT) Range: [0X8FA000,0XE6FE00] ,Len: 576000
MMCBLK0P6 (PAD) Range: [0XE70000,0XF6FE00] ,Len: 100000
MMCBLK0P7 (OEMINFO) Range: [0XF70000,0X4F6FE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P8 (MODEMST1) Range: [0X4F70000,0X536FE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P9 (MODEMST2) Range: [0X5370000,0X576FE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P10 (MODEM) Range: [0X5800000,0XB7FFE00] ,Len: 6000000
MMCBLK0P11 (FSG) Range: [0XB800000,0XBBFFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P12 (FSC) Range: [0XBC00000,0XBC00200] ,Len: 400
MMCBLK0P13 (SSD) Range: [0XBC00400,0XBC02200] ,Len: 2000
MMCBLK0P14 (LOG) Range: [0XBC02400,0XDC02200] ,Len: 2000000
MMCBLK0P15 (BKBOOTUP) Range: [0XE000000,0X11FFFE00] ,Len: 4000000
MMCBLK0P16 (PERSIST) Range: [0X12000000,0X127FFE00] ,Len: 800000
MMCBLK0P17 (BOOT) Range: [0X12800000,0X133FFE00] ,Len: C00000
MMCBLK0P18 (RECOVERY) Range: [0X13400000,0X143FFE00] ,Len: 1000000
MMCBLK0P19 (CUST) Range: [0X14400000,0X243FFE00] ,Len: 10000000
MMCBLK0P20 (CACHE) Range: [0X24400000,0X303FFE00] ,Len: C000000
MMCBLK0P21 (MISC) Range: [0X30400000,0X307FFE00] ,Len: 400000
MMCBLK0P22 (SYSTEM) Range: [0X30800000,0X707FFE00] ,Len: 40000000
MMCBLK0P23 (USERDATA) Range: [0X70800000,0XB6FFFE00] ,Len: 46800000
MMCBLK0P24 (GROW) Range: [0XB7000000,0XE8FFBC00] ,Len: 31FFBE00
Done...Presets has been updated...

Done.

توجه:آموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09139339679

تلگرام:t.me/Daivid1990

 


فایل xmlهاوایی g620s-ul01شناسه محصول: 1010358
موجود

فایل xmlهاوایی g620s-ul01

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان


فایل xmlهاوایی g620s-ul01

فایل xmlهاوایی g620s-ul01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل xmlهاوایی g620s-ul01جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد…در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1rom2-rom3extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

 

     توجه:رد گرفته شده توسط دانگل هوا       

توجه:آموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09138080207

تلگرام:t.me/Daivid1990


برنامه ی قدرتمند دانگل nckشناسه محصول: 1007920
موجود

برنامه ی قدرتمند دانگل nck

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان


برنامه ی قدرتمند دانگل nck

برنامه ی قدرتمند دانگل nck

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ی قدرتمند دانگل nck برنامه ای مولتی برند میباشد  که برندهای سامسونگ نوکیا هواوی اچ تی سی  بلک بری و ... را پشتیبانی میکند که پاره ای ازکارهای این برنامه شامل:

 

 

1_برنامه ای قدرتمند جهت رد و رایت کردن nvrom های سری mtk.

2_بازکردن فقل الگو بدون حذف اطلاعات.

3_حذف ویروسهای اندروید .

4_بک اپ ار رام.

5_حذف frp.

6_ترمیم سریال.

7_انلاک شبکه و.......

 


د امپ سامسونگ gt-s7582شناسه محصول: 1007424
موجود

د امپ سامسونگ gt-s7582

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان


د امپ سامسونگ gt-s7582

د امپ سامسونگ gt-s7582

 

 

 

 

 

 

 

درود 

دامپ تست شده ی  sumsung gt-s7582 جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

--------------- eMMC Device Information ---------


Card/BGA: BGA (Discrete embedded) - High density MMC
Manufacturer ID: 0x15 (Samsung)
Product name: sell dump (0x4b3558594d42), rev: 0x03, serial number: 0xFDF7D0A4
Manufacturing date: اوت 2014
???????????????????????????????????CID: 15?
CSD: D0270132 0F5903FF F6DBFFEF 8E40400C
EXT_CSD revision: 1.6 (MMC v4.5, v4.51)
Partition info:
Boot1: 2048 KiB
Boot2: 2048 KiB
RPMB: 2048 KiB
User area: 3.64 GiB(3,909,091,328 bytes)
Cache size: 64 MiB
Partition configuration: 
No boot acknowledge is sent (default)
Boot partition???????? is enabled for boot
Partitioning support: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced technological features
Device partitioning possible
Boot configuration protection: 0x00
Boot bus conditions: 0x00
Boot area write protection: 0x00
Power-on write protection: possible
Permanent write protection: possible
Lock status: not locked
crypto state: encrypted?

Selected: [SAMSUNG] moviNAND KMK5X000YM-B314/4GB+LPDDR2 6Gb(x32) (BGA162-

 

توجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09138080207

تماس:09139339679

تلگرام:09394212425

<<<<آموزش تعمیرهارد های تخریب شده>>>>>

 


دامپ gt-n5100شناسه محصول: 1007402
موجود

دامپ gt-n5100

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان


دامپ gt-n5100

دامپ gt-n5100

 

 

 

 

 

 

 

درود 

دامپ تست شده ی  sumsung gt-n5100 جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

--------------- eMMC Device Information ---------

 - High density MMC
Manufacturer ID: 0x15 (Samsung)
Product name: sell dump (0x4d4147324741), rev: 0x05, serial number: 0xC8049C3A
Manufacturing date: مى 2012
CID: 1500000000000000000000000000000000
CSD: D027000000000000000000000000000000
EXT_CSD revision: 1.5 (MMC v4.41)
Partition info:
Boot1: 2048 KiB
Boot2: 2048 KiB
RPMB: 512 KiB
User area: 14.91 GiB(16,005,464,064 bytes)
Partition configuration: 0x48
Boot acknowledge is sent during the boot operation
Boot partition 1 is enabled for boot
Partitioning support: 0x03
Device support partitioning feature
Device can have enhanced technological features
Device partitioning possible
Boot configuration protection: 0x00
Boot bus conditions: 0x01
Bus width: x4 (sdr/ddr), boot mode: sdr(default), reset bus width to x1 sdr(default)
Boot area write protection: 0x00
Power-on write protection: possible
Permanent write protection: possible
Lock status: not locked
crypto state: encrypted?
WARNING: the "Update eMMC Fw" button is disabled because the eMMC CID has changed.
To enable, you have to restore back the CID using "Restore CID" button.
Selected: [SAMSUNG] moviNAND KLMAG2WE4A-A001/16GB (BGA169)
 

توجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09138080207

تماس:09139339679

تلگرام:09394212425

<<<<آموزش تعمیرهارد های تخریب شده>>>>>

 


فول دامپ huawei g510-0200شناسه محصول: 1007106
موجود

فول دامپ huawei g510-0200

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان


فول دامپ huawei g510-0200

فول دامپ huawei g510-0200

 

 

 

 

 

 

 

 

فول دامپ تست شده ی huawei g510-0200 جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

 

توجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09138080207

تماس:09139339679

تلگرام:09394212425

<<<<آموزش تعمیرهارد های تخریب شده>>>>>

 


دامپsamsung gt-i8200شناسه محصول: 1006871
موجود

دامپsamsung gt-i8200

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان


دامپsamsung gt-i8200

دامپsamsung gt-i8200

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل دامپ تست شده ی سامسونگGT-I8200 جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

------------- eMMC Device Information ---------


eMMC Device Information
EMMC CID : 45010053454D303847900D90E5DC716E
EMMC CSD : D00F00320F5903FFFFFFFFFF92404010
EMMC Manufacturer ID: 0045 , OEM ID: 0100
EMMC Date: 07/2014 Rev.0x90
EMMC NAME: SEM08G , S/N: 227599836
EMMC ROM1 (Main User Data) Capacity: 7456 MB
EMMC ROM2 (Boot Partition 1) Capacity: 2048 kB
EMMC ROM3 (Boot Partition 2) Capacity: 2048 kB
EMMC RPMB (Replay Protected Memory Block) Capacity: 128 kB
Extended CSD rev 1.5 (MMC 4.41)
Boot configuration [PARTITION_CONFIG: 0x48] Boot from:ROM2 (Boot Partition 1)
Boot bus config [177]: 0x01 , width 4bits , Partition config [179]: 0x48.
Backup saved: SEM08G_ 227599836_20140704_0327.extcsd
Done. 

 

 

توجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09138080207

تماس:09139339679

تلگرام:09394212425

<<<<آموزش تعمیرهارد های تخریب شده>>>>>


فول دامپ lg-h540 MT6592شناسه محصول: 1006837
موجود

فول دامپ lg-h540 MT6592

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 15000تومان


فول دامپ lg-h540 MT6592

فول دامپ lg-h540  MT6592

 

 

 

 

 

 

 

 

فول دامپ تست شده ی lg-h540 با پردازنده ی MT6592جهت پروگرام هارد و ترمیم بوت را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم..این فایل 100%تست شده میباشد...در فایلی که برای شما دوستان عزیز اماده کردیمrom1-rom2-rom3-extcsdوهمراه باdetect هارد موجود میباشد.

------------- eMMC Device Information ---------

Product name: sell sump(0x513732534d42), rev: 0x00, 
Manufacturing date: اُكتبر 2015
CID: 1000000000000000000000000000000000
CSD: Dfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
EXT_CSD revision: 1.7 (MMC v5.0, v5.01)
Partition info:
Boot1: 4096 KiB
Boot2: 4096 KiB
RPMB: 512 KiB
User area: 7.28 GiB(7,818,182,656 bytes)
Cache size: 64 MiB
Hardware reset function: 1
Partition configuration: 0x48
Boot acknowledge is sent during the boot operation
Boot partition 1 is enabled for boot
Partitioning support: 0x07
Device support partitioning feature
Device can have enhanced technological features
Device partitioning possible
Boot configuration protection: 0x00
Boot bus conditions: 0x00
Boot area write protection: 0x00
Power-on write protection: possible
Permanent write protection: possible
Lock status: not locked
EXT_CSD backup saved to "\\%BACKUPS%\Q72SMB_879F9063.ext_csd"

 

توجه:حجم دامپ8GB می باشدوحجم فایل جهت دانلود1GBمیباشد 

توجه:این دامپ فقط برای پردازنده ی MT6592مناسب میباشد

توجه:اموزش و راهنما همراه با فایل موجود میباشد

توجه:چنانچه نتیجه نگرفتید از مشکل سخت افزاری گوشی خود اطمینان حاصل کنید.

توجه:این مرکزبه غیر از روزهای تعطیل از9 صبح تا7شب پاسخگوی شما دوستان عزیز میباشد.

 

 

<<دوستان توجه نمایید که این دامپ تست شده میباشد>>

<<در صورت داشتن هرگونه مشکل ویا انتقادی با ما در تلگرام همراه باشید>>

ارتباط با ما:

تماس:09138080207

تماس:09139339679

تلگرام:09394212425

<<<<آموزش تعمیرهارد های تخریب شده>>>>>

 


فایلcertوqcnوefs برای j500fشناسه محصول: 602566
موجود

فایلcertوqcnوefs برای j500f

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

فایلcertوqcnوefs برای j500f

فایلcertوqcnوefs برای j500f

فایل ترمیم کامل شبکه شامل efsوcertوqcn را برای شما دوستان عزیز اماده کردیم

پوشه ی efs چیست ؟
پوشه ی بسیار حساسی میباشد که شامل اطلاعاتی همچون سریال نامبر گوشی ، مَک آدرس های دستگاه های وایرلس ، کد محصول ( product code ) و بسیاری اطلاعات مهم میباشد .
اگر این پوشه آسیب ببیند گوشی شما قادر به ارتباط با اپراتورهای موبایل را نخواهد داشت .

فایل QCN چیست ؟

QCN مخفف Qualcomm Calibration Network است . فایل QCN حاوی اطلاعات شبکه (2G,3G,4G) میباشد و اطلاعات شبکه را در فایل امنیتی NVM ترمیم میکند.

در مواقعی از فایل QCN استفاده میکنیم که بعد از فلش , آنلاک و … مشکلاتی از قبیل Not Register Network و یا مشکلات دیگر شبکه مواجه باشیم .

فایل Cert چیست ؟

تمامی مدل های 2014 و 2015 سامسونگ سیستم امنیتی جدید برای Imei دارند.

Cert به معنی مجوز و مخفف Certificate است که اطلاعات شبکه (Lock , Unlock) و سریال در این فایل است .

با این فایل میتوان گوشیهایی که سریالشان تخریب شده را ترمیم کرد.(0049-01)


راه حل شارج کاذب n7100شناسه محصول: 601097
موجود

راه حل شارج کاذب n7100

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

راه حل شارج کاذب n7100

راه حل شارج کاذب n7100

شارج کاذب:شارچ کاذب به این صورت میباشد که درحالی که گوشی درحال شارج میباشد علامت شارج را مشاهده میکنیم ولی درصد شارج افزایش پیدا نمیکند.

نکته:درصورتی که ازباطری -شارجر-سوکت شارج اطمینان حاصل کردیم از این روش استفاده میکنیم...


رام فارسی تبلت هواوی s7-601uشناسه محصول: 594133
موجود

رام فارسی تبلت هواوی s7-601u

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

رام فارسی تبلت هواوی s7-601u

رام فارسی تبلت هواوی s7-601u

رام پارسی تبلت هوای مدلmedia pad 7 vogue .این رام تست شده میباشد وفایل بصورت dload میباشد.

 

 

 

 

 

 

آموزش فلش گوشی هاو تبلت های هواوی با SD Card به دو روش :

روش اول:

برای گوشیهای روشن :

برای آپدیت از رم 8 گیگ کلاس 10 استفاده کنید.

فولدری به نام dload در رم درست کنید و فایل Update.app رو که از سایت دانلود کرده اید داخل پوشه کپی کرده و رم را داخل گوشی قرار دهید.

در منوی گوشی به آدرس زیر بروید:

Settings -> About Phone -> System Updates -> Locale Updates

و گزینه Confirm و سپس Upgrade رو انتخاب کنید تا آپدیت شود.

 

روش دوم:

برای گوشی های خاموش , هنگ شده و ...

برای آپدیت از رم 8 گیگ کلاس 10 استفاده کنید.

فولدری به نام dload در رم درست کنید و فایل Update.app رو که از سایت دانلود کرده اید داخل پوشه کپی کرده و رم را داخل گوشی قرار دهید.

گوشی را خاموش کنید.

کلید های بالا و پایین و پاور رو همزمان نگه دارید.

بعد از چند ثانیه کلید هارو رها کنید.

تا تمام شدن آپدیت صبر کنید.

حل مشکل صفحه سفید سامسونگ G530F-نرم افزاریشناسه محصول: 594137
موجود

حل مشکل صفحه سفید سامسونگ G530F-نرم افزاری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

حل مشکل صفحه سفید سامسونگ G530F-نرم افزاری

حل مشکل صفحه سفید سامسونگ G530F-نرم افزاری

در بسیاری ازگوشیهای سامسونگ بارها مشاهده شده که با زدن رامی که متناسب با گوشی نمیباشد گوشی دچار بوت لوپ هنگ روی لوگو صفجه ی سیاه و سفید میشه که تمامی موارد ذکر شده با فایل سالم قابل حله....

این فایل مشکل صفحه سیاه و سفید و هنگ روی لوگوی samsung sm-g530f رو به طور کامل حل میکنه...این فایل تست شده میباشد...


logo-samandehi